Vergelijkbare woorden van het woord Darius zijn:
Darius, Xerxes
sjah, Darius, Narses, Cyrus, Kobad, Sapor, Xeres,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...