Vergelijkbare woorden van het woord Perzische koning zijn:
Perzische koning, Perzische keizer,...
Perzische koning, jongensnaam, oudtestamentisch figuur