Vergelijkbare woorden van het woord Descartes zijn:
wijsneus, denker, Plato, wijsgeer, Hume, Kant, Marx,...
Boole, Gauss, Freyge, Pascal, Peirce, Brouwer, Heyting,...
Descartes, Poincaré, Comte, Courturat
Descartes, Marx, Kant, Hume, Hegel, Locke, Sartre,...
Pascal, Descartes, Taine, Voltaire, Bergson