Vergelijkbare woorden van het woord Engels rijtuig zijn:
taxi, aapje, rijtuig, Engelse taxi, Londense taxi,...
rijtuig, tweewielig voertuig, voertuig, boerensjees,...
rijtuig, voertuig, gesloten koetsiersrijtuig,...