Vergelijkbare woorden van het woord Gad zijn:
El, Gad, Anat, Bašl, Dagon, Asjera, Resjef
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...