Vergelijkbare woorden van het woord Galla zijn:
Nero, Augustus, Caligula, Varus, Vespasianus, Nerva,...