Vergelijkbare woorden van het woord Ierse dans zijn:
rail, rank, staaf, strook, hengeltrommeltje, visgerij,...
Ierse dans