Vergelijkbare woorden van het woord Indische dadel zijn:
zuurdadelboom, assam, asam, asaam, assem, tamarix,...