Vergelijkbare woorden van het woord Indonesisch rijtuigje zijn:
rijtuig, voertuig, licht rijtuigje, ossenkar, wagentje,...
rijtuig, voertuig, rijtuigje, huurrijtuig,...