Vergelijkbare woorden van het woord Indonesische palmwijn zijn:
drank, palmwijn, Indonesische palmwijn,...