Helaas... het woord isra??lische naam is niet aangetroffen in ons woordenboek. Bedoelt u misschien:
Mozes, Ruben, Abraham, Sam, Samuel, Eli, Levi, Moos