Vergelijkbare woorden van het woord Jo zijn:
Maria, Anna, Helena, Ilse, Lola, Astra, Luna, Diana,...
Diets, Euwe, Janus, Balder, Adam, Napoleon, Pascal,...