Vergelijkbare woorden van het woord Magdelena zijn:
Maria, Anna, Helena, Ilse, Lola, Astra, Luna, Diana,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...