Vergelijkbare woorden van het woord Midianische vorst zijn:
Midianische vorst, oudtestamentisch figuur