Vergelijkbare woorden van het woord Moloch zijn:
Bel, Bašl, Dagon, Astarte, Opis, Tanit, Usoes, Bendis,...
Moloch
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...