Vergelijkbare woorden van het woord Noach zijn:
Noah, Noach, arkbouwer, aartsvader,...
Noach, Adam, aartsvader, Sem, ancÍtre (Fr.), voorzaat,...
NoŽ, Noach
NoŽ, Noach, Ezau, eerwaardig grijsaard, patriarch,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...