Vergelijkbare woorden van het woord Num. zijn:
Pentateuch, Num., bijbelboek, oudtestamentisch figuur
Exodus, Numeri, Genesis, Leviticus, Deuteronomium,...