Vergelijkbare woorden van het woord Oosterse mantel zijn:
lange officiersmantel, Oosterse mantel,...
Oosterse mantel, kledingstuk, Arabische mantel