Vergelijkbare woorden van het woord Pam zijn:
Esso, Shell, Pam, aral, boron, loodvrij, gasoline,...
Maria, Anna, Helena, Ilse, Lola, Astra, Luna, Diana,...