Vergelijkbare woorden van het woord Poolse dans zijn:
dans, gezelschapsdans, muzikale compositie,...
dans, kledingstuk, muzikale compositie, rondedans,...
Poolse dans