Vergelijkbare woorden van het woord Portugese eretitel zijn:
titel, Spaanse eretitel, Spaanse edelman,...