Vergelijkbare woorden van het woord Romeinse stadhouder zijn:
Zwitserse berg, Romeins stadhouder,...
landvoogd, Romeins overheidspersoon,...
Romeinse stadhouder