Vergelijkbare woorden van het woord Salomon zijn:
Hawaii, Fox, Cook, Japan, Azoren, Bahama, Scilly,...
Salomon, Salomo
Diets, Euwe, Janus, Balder, Adam, Napoleon, Pascal,...
Salomon, Salomo