Vergelijkbare woorden van het woord Tamar zijn:
Indus, Ganges, Mekong, Lena, Ob, Aras, Amoer, Tamar,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...