Vergelijkbare woorden van het woord Vriel zijn:
lieveling, schat, hemels wezen, mythologisch wezen,...