Vergelijkbare woorden van het woord aalpuit zijn:
lomp, levendbarende vis, kwabaal, magge, moeraal,...
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
puitaal, vis, aalpuit, aalmoeder (vissoort)
aalpuit