Vergelijkbare woorden van het woord aanbelang zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
aanbelang, waardevol, degelijk, aanmerkelijk,...