Vergelijkbare woorden van het woord aande zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...