Vergelijkbare woorden van het woord aangebreide kousen zijn:
kapoen, deugniet, scherts, schalk, kol, spotnaam,...