Vergelijkbare woorden van het woord schimpnaam zijn:
haan, vogel, soort haan, deugniet, ontmande haan,...
kapoen, belhamel, rekel, vlegel, kwajongen, strop,...
kapoen, spot, joke, gekheid, gein, grap, grol, leut,...
kapoen, bengel, deugniet, schelm, nar, pias, hansworst,...
stem, nachtvlinder, keel, sleepnet, klaproos, feeks,...
bijnaam, scheldnaam, schimpnaam, spottennaam
salamander, spotnaam, schimpnaam, maraan, mof
schimpnaam