Vergelijkbare woorden van het woord aanslibsel zijn:
prut, drek, slijk, weke modder, aanslibsel, bagger,...