Vergelijkbare woorden van het woord aapje zijn:
taxi, aapje, rijtuig, Engelse taxi, Londense taxi,...
aapje, rijtuig, voertuig, huurrijtig, huurrijtuig,...
aapje, huurrijtuig
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...
vierspan, slee, bak, , gig, brik, break, bus, kist,...
aapje, fiacre, vigilante, fiaker
aapje, fiacre, bidelot, droschke, vigilante, urbaine,...