Vergelijkbare woorden van het woord aardkorst zijn:
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
aardkorst, verfstof, de aardkorst
aardkorst
modder, planeet, bodem, humus, land, grond, terra,...