Vergelijkbare woorden van het woord abel (spel) zijn:
knap, mooi, fris, opgeruimd, nobel, zuiver loon,...