Vergelijkbare woorden van het woord abt zijn:
deken, abt, non, mère, paus, abdis, pater, overste,...
abt, overste, prior
abt, abdis, overste, prior, proost, superior,...
, abt, abdis, overste, prior, priores, soort overste
deken, hoofd, aanvoerder, bevelhebber,...
abt, abdis, kardinaal, mater, prior, gardiaan, priorin,...
abt, abdis, priores
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
abt, non, abdis, pater, priester, minderbroeder,...
abt, overste, geestelijke, eerste, kloostervader,...
Franse priester, wereldlijk geestelijke,...