Vergelijkbare woorden van het woord katholieke geestelijke zijn:
overman, katholieke geestelijke, afdekking, decaan,...
katholieke geestelijke, kloostervader, kloostervoogd,...
vogel, katholieke geestelijke, vlinder, zuster,...
katholieke geestelijke, moeder, kloosterzuster,...
katholieke geestelijke, P., papa, pontifex,...
katholieke geestelijke, instulping, mater,...
katholieke geestelijke, ordegeestelijke, vader,...
deken, hoofd, aanvoerder, bevelhebber,...
katholieke geestelijke, wereldlijk geestelijke,...
katholieke geestelijke, mijterdrager,...
katholieke geestelijke, onderpastoor, kapelpriester,...
deken, pope, katholieke geestelijke, pater, pastoor,...
drank, vogel, katholieke geestelijke, soort zangvogel,...