Vergelijkbare woorden van het woord afdeling zijn:
vlootafdeling, afdeling, legerafdeling,...
vlootafdeling, ruiterafdeling, afdeling,...
kloet, afval, keet, boel, zooi, bende, horde, pan,...
kunstzijde, werkkring, afdeling, landstreek,...
cat, grondbegrip, groep, afdeling, klasse, klas, genre,...
categorie, kombof, afdeling, cabine, vakje, vak,...
merk, leus, nota, rune, hiŽroglief, spoor, gebaar,...
werkplaats, bewaarplaats, instantie, afdeling,...
familie, slag, type, categorie, zwaarte, aard,...
karwij, troep, gezelschap, categorie, punt, partij,...
lastig, bende, troep, snert, vergaan, naar, rat,...
orgaan, bureau, openbaar lichaam, college, aandrang,...
domein, gebied, streek, kring, strook, afdeling,...
rayon, gebied, streek, kring, onderafdeling, gewest,...
trap, norm, reeks, behoorlijke schikking, stel,...
management, staf, kern, leiding, rand, frame, raam,...