Vergelijkbare woorden van het woord afgaan zijn:
spuien, verminderen, stoppen, ophouden, ontromen,...
gat, uitgaan, verwijderen, afwijken, afnokken, gaan,...
klappen, uiteenbarsten, detoneren, uiteenspatten,...
ontvlammen, ontsteken, aanploffen, afgaan, ontvonken,...
feilen, haperen, missen, ontbreken, tekortschieten,...
kelderen, zinken, zuiveren, afgewezen, bakken, falen,...
slinken, pakken, afwassen, verminderen, wegnemen,...
dartelen, barsten, ontploffen, hinken, wippen, knappen,...
afnemen, kleur, achteruitgaan, teruglopen, afgaan,...
spuien, verlaten, einden, ontromen, aflaten, afdalen,...
belanden, doodlopen, echoueren, mislukken, vastlopen,...
opzoeken, aanlopen, buurten, gaan naar, visiteren,...
naslaan, bezoek, opsporen, nazoeken, oprapen, bezoeken,...
missen, falen, misgaan, stranden, tekortschieten,...
woest, desolaat, zonder gezelschap, alleen, eenzaam,...
naar beneden, zakken, nederstijgen, afzakken, aflopen,...
volgende
1 2