Vergelijkbare woorden van het woord afkeer zijn:
keet, drukte, heibel, herrie, kabaal, lawaai, nest,...
piek, hak, pik, ruzie, wraaklust, wraakzucht, nijd,...
ruzie, wrok, wraakzucht, onvrede,...
haat, afkeer, degout, afschuw, aversie, weerzin,...
piek, hak, pik, wrok, vete, rancune, walging,...
angst, vrees, afkeer, afschuw, tegenzin, pleinvrees,...
walging, afkeer, afschuw, hekel, weerzin, tegenzin,...
rancune, walging, afkeer, degout, afschuw, aversie,...
wrok, vete, walging, haat, afkeer, degout, afschuw,...
afkeer, insect, werkster, nijver dier, lastig insect,...
wrok, vete, rancune, haat, afkeer, onmin, rivaliteit,...
afkeer, afschuw, weerzin, afgrijzen, tegenzin, gruwel,...
walging, afkeer, tegenzin
rilling, ontsteltenis, ziertje, afkeer, tegenzin,...
walging, afkeer
tegenslag, tegenspoed, ongeluk, walging, afkeer,...
volgende