Vergelijkbare woorden van het woord aframmeling zijn:
ros, knok, mot, leep, afrossen, rammel, klappen,...
deken, slaag, ransel, dak, dek, sprei, afnemen,...
tooi, versiersel, schrobbering, aframmeling
ros, ransel, afdekking, aframmeling, rammeling,...
rammel, slaag, ransel, afranseling, rammeling, priegel,...
aframmeling