Vergelijkbare woorden van het woord afdekking zijn:
overman, katholieke geestelijke, afdekking, decaan,...
ros, knok, mot, leep, afrossen, rammel, klappen,...
rammel, rugzak, pak, strip, slaag, knapzak, afdekking,...
onderkomen, pannendak, afdekking, bedaking,...
deken, wade, dekkleed, laken, afdekking, dak, kleed,...
deken, dekkleed, overtrek, afdekking, dek, kleed,...
slinken, pakken, afwassen, verminderen, wegnemen,...
afdekking
hoofddeksel, afdekking, gezel, metgezel, chapeau,...
begunstiging, lei, deken, konvooi, escorte, geleide,...
slaag, afdekking, palering, pak slaag, afrossing,...
slaag, afdekking, rammeling, kastijding, afrossing,...
ros, ransel, afdekking, aframmeling, rammeling,...