Vergelijkbare woorden van het woord alabandiet zijn:
hyaliet, alabandiet, alabandine, alabandite, steensoort
alabandiet