Vergelijkbare woorden van het woord alleenstaande zijn:
sujet, individu, mens, schepsel, solitair, enkeling,...
solitair, solo, vrijer, echteloos, eenlopig, jonggezel,...
alleenstaande