Vergelijkbare woorden van het woord vrijgezel zijn:
zonder gezelschap, alleen, eenzaam, alleenlevend,...
enkel, alleen, mono, alleen dans, dans, alleenzang,...
beminde, knul, jongen, spinnenweb, mededinger,...
ongehuwd, vrijgezel, celibatair
ongehuwd, vrijgezel
vrijgezel
solitair, echteloos, vrijgezel, ongehuwde, ongehuwd
vrijgezel, oude vrijer, ongehuwde
enkel, solitair, enkeling, afgezonderd, afzonderlijk,...
vrij, wulps, neutraal, los, zedeloos, losbandig,...
eenling, vrijgezel, vrijgez