Vergelijkbare woorden van het woord amirala zijn:
aker, kruik, admiraal, putemmer, puts, putse, ameraal,...