Vergelijkbare woorden van het woord amis zijn:
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...