Vergelijkbare woorden van het woord andante (muziek) zijn:
fris, flink, laconiek, onbewogen, flegmatiek,...
laks, slof, sloom, traag, statig, zachtjes, rustig,...