Vergelijkbare woorden van het woord apparent zijn:
glad, verstandig, apert, klaar, helder, wiedes,...
duidelijk, klaarblijkelijk, schijnbaar, apparent,...
zeker, geloofwaardig, bijwoord, blijkbaar, mogelijk,...