Vergelijkbare woorden van het woord arara zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, coco, lori, beo, kamervogel, parkiet, ara,...
arara, emu, crake, cookaburra