Vergelijkbare woorden van het woord aren zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
zegeteken, handdeel, subtropische boom, boomschimmel,...
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
boom, klapper, klapperboom, kokospalm, areka, pinang,...
kwak, drank, arak, sagoweer, aren, toeak, toewak
heester, areka, pinang, kokosboom, nipa, dadelpalm,...